Śladami nieistniejącej już linii kolejowej Wadowice – Skawce

28 maja 1988, parę minut przed godziną 20 na stację w Wadowicach wjechał ostatni planowy pociąg pasażerski relacji Sucha Beskidzka – Wadowice. Do dnia 10 sierpnia 1988 kiedy to definitywnie zamknięto szlak Skawce – Wadowice poruszały się na nim nieregularnie już jedynie pociągi towarowe. 6 września 1988 zaczęto rozbiórkę linii, ostatni jej odcinek rozebrano 15 kwietnia 1992 r. Do dziś pozostało jedynie trochę nasypu w niektórych miejscach gdzie biegł tor, resztki mostku przy drodze na Wadowicki stadion w okolicach dworku Mikołaja i w Jaroszowicach, piękny przepust przed Czartakiem, resztki fundamentów stacji Czartak, klasyczny kratowy most w Mucharzu przerobiony na drogowy, kilka słupków kilometrażowych, resztki mostku przed Skawcami oraz betonowe płyty zabezpieczające tor przed spadająca ziemią które tak zdumiały techników od zapory. I inny rodzaj podkładów na torze Skawce-Kalwaria w miejscu gdzie odchodził szlak do Wadowic..

Po torze w kierunku Skawiec na Wadowickiej stacji nie zostało już nic, w miejscu przejazdu na drodze do Krakowa wyrosło rondo i obwodnica, na fundamentach stacji w Czartaku stoi jakiś blaszak i hurtownia, w miejscu gdzie tor towarzyszył drodze na Suchą stoi prawie wykończona zapora, w miejscu gdzie była trzytorowa stacja Mucharz nie ma już nic: wyrównany spychaczami obszar ziemi – za kilka lat środek jeziora. Podobnie jest z nasypem za mostem w Mucharzu który został przerobiony na drogę technologiczną dla budowanej zapory.

A kiedyś w czasach świetności jeździły tędy pociągi do Zakopanego z całej Polski (skracajac drogę z centralnej Polski 47 kilometrów, z ominięciem Krakowa). Linia z Wadowic do Skawiec była częścią linii 103 (z Trzebinii przez Wadowice do Skawiec). Została wybudowana w latach 1897-99, 5 sierpnia 1899 r. właściciel linii – Towarzystwo Akcyjne Kolei Lokalnej Trzebinia-Skawce – oddało ją do użytku. Jej długość to 17 kilometrów, przystanki znajdowały się w Gorzeniu (krótki okres po I wojnie światowej, dokładna lokalizacja nie jest znana), Czartak (1948 r.), Mucharz (3 torowa stacja z posterunkiem odstepowym (1899 r.), Zagórze (1904 r.). Linie budowali robotnicy niemieccy i włoscy (szokując mieszkańców łowieniem żab i jedzeniem żabich udek) oraz miejscowa ludność. Przejazd z Wadowic do Suchej trwał 36-40 minut. Linia nigdy nie była zelektryfikowana, na krótko przed rozbiórką przeszła generalny remont (1976-1977 r.)

Pozostała nostalgia, tęsknota za parowozem dymiącym w okolicach Skawy, trochę zdjęć i duma mojej kolekcji: bilet pracowniczy relacji Czartak – Kozy…

Zdjęcia z kwietnia 2006 roku: